Jenis Dokumen
STAATSBLAD
Status
-
Keterangan Status
    -
Jumlah Pengunjung
12
Jumlah Downloader
0
Nadere wijziging van het bepaalde onder B sub I en II in het besluit van 6 Januari 1938 No. 31 (Staatsblad No. 3) en bepaling , dat de munuten der in artikel 1 van de ordonnantie van 21 April 1934 (Staatsblad No. 27) en bij artikel 3 van de ,,Regeling voor de teboekstelling van schepen" (Staatstblad 1933 No. 48) bedoelde akten met bijhoorendr registers en klappers, betreekking hebbende op de afdeeling Bengkalis (residentie Ostkust van Sumatra), uit de ter griffie van den raad van justitie te Medan aanwizige bundels worden gelicht en onder bewaring van den overschrijvingsambtenaar te Tandjoengpinang (residentie Riouw) worden gesteld.
Tipe Dokumen
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Tahun Terbit
1940
Nomor Peraturan
591
Bidang Hukum
-
Tempat Penetapan
-
Tanggal Penetapan / Pengundangan
27 Dec 1940
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan
Ordonnatie
Sumber
No. Staatsblad 1x/Kab
Bahasa
-
T.E.U Orang / Pengarang
  • Nama Pengarang
  • Tipe Pengarang
  • Jenis Pengarang
  • Data tidak tersedia
Subjek
  • Kata Kunci
  • Tipe Kata Kunci
  • Jenis Kata Kunci
  • Data tidak tersedia
Preview

PDF cannot be displayed.